ελεύθερα κείμενα – copy, right – copy left…

        […] Αν εξαιρέσωμεν την του κουρέως, ουδεμία υπάρχει παρ’ ημίν τέχνη ευκολωτέρα της του συγγραφέως. Εμμανουήλ Ροΐδη

 

Χωρίς τίτλο 1

Χωρίς τίτλο 2Χωρίς τίτλο 3

Το επίμαχο αφιέρωμα της Εύπλοιας 

eyploia.gr

Advertisements